Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Nr 4 w Lesznie

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa przedmiotu,

rodzaj prowadzonych zajęć

mgr inż. Maria Koroniak

fizyka

dokumentacja techniczna

rysunek techniczny

dokumentacja budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych i instalacji sanitarnych

sieci wodociągowe i kanalizacyjne

mgr Justyna Gościniak

geografia

rewalidacja

mgr Grażyna Mielnik

podstawy energetyki

biologia

rewalidacja

mgr Władysława Przybyła

pedagog szkolny

podstawy przedsiębiorczości

rewalidacja

mgr inż. Adam Krupiński

podstawy budownictwa ogólnego

budownictwo ogólne

organizowanie robót sanitarnych

zarys budownictwa

kosztorysowanie w budownictwie

dokumentacja techniczna

bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Kinga Adam

biologia

mgr Danuta Andrzejewska

matematyka

rewalidacja

wspomaganie

mgr Julia Antkowiak

język angielski

mgr Lidia Baksalary

wychowanie fizyczne

wiedza o kulturze

mgr Robert Baran

edukacja pożarnicza

mgr Agnieszka Bareła

historia

historia i społeczeństwo

wychowanie do życia w rodzinie

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z terapią pedagogiczną

mgr Bogna Błaszczyk-Mikołajczak

rewalidacja

mgr Ewa Borowik

język angielski

inż. Sławomira Brzezicka

organizacja i techniki sprzedaży

obsługa klientów

podstawy przedsiębiorczości

bezpieczeństwo i higiena pracy

zarządzanie salonem fryzjerskim

działalność gospodarcza w branży samochodowej

mgr Luiza Chorążak

podstawy fryzjerstwa

higiena

pracownia projektowania fryzur i wizualizacji

kreowanie wizerunku

mgr Grażyna Cykman

chemia

fizyka

mgr Arleta Drgas

geografia

mgr inż. Romana Drobniak

towar jako przedmiot handlu

technologia produkcji cukierniczej

technika w produkcji cukierniczej

wyposażenie zakładów gastronomicznych

bezpieczeństwo i higiena pracy

podstawy dietetyki

wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

mgr ks. Damian Dudkowiak

religia

dr Agnieszka Figaj

matematyka

zajęcia wyrównawcze z matematyki

mgr Marta Gmerek

język polski

mgr Iwona Gościniak

język polski

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

mgr Wojciech Gościniak

biblioteka

historia

wiedza o społeczeństwie

mgr Hanna Górska

wychowanie fizyczne

mgr Włodzimierz Grobelny

organizacja procesów produkcji

eksploatacja obrabiarek skrawających

technologia obróbki skrawaniem

procesy produkcji

podstawy maszynoznawstwa i automatyki

mgr Anna Groberska

język polski

rewalidacja

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z terapią pedagogiczną

mgr Paulina Grzesiak

język angielski

mgr inż. Małgorzata Herman

informatyka

chemia

licencjat Anna Hodura-Jokiel

język angielski

mgr ks. Piotr Jakubowski

religia

mgr Katarzyna Józefowicz

język angielski

mgr Monika Juraś

wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Kaczmarek

język polski

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

mgr inż. Hieronim Koroniak

technologie obróbki skrawaniem

podstawy konstrukcji maszyn

technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

technologia ogólna

bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Marcelina Kozłowska

historia

historia i społeczeństwo

wiedza o społeczeństwie

mgr Tadeusz Kozłowski

wychowanie fizyczne

mgr Andrzej Kusztal

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Justyna Lorych

język niemiecki

rewalidacja

mgr Anna Maćkowiak

język polski

dziennikarstwo

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Majowicz

przyroda

biologia

mgr Ewa Michalak

Biblioteka

mgr Małgorzata Mikołajczyk

Biblioteka

mgr Magdalena Milarczyk

wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof  Moczyński

język angielski

informatyka

mgr Dorota Moder

historia

wiedza o społeczeństwie

historia i społeczeństwo

wychowanie do życia w rodzinie

kosmetologia i elementy wizażu

kreowanie wizerunku

pracownia projektowania fryzur i wizualizacji

podstawy wizażu i kosmetologii

mgr Michał Nowacki

informatyka

mgr ks. Paweł Nowak

religia

mgr Tadeusz Nowak

podstawy technik wytwarzania

rysunek techniczny

mgr Anna Paszek

język angielski

mgr Krzysztof Peisert

systemy energetyki odnawialnej

mgr Joanna Pełka

język angielski

mgr Anna Perszewska

matematyka

zajęcia wyrównawcze z matematyk

mgr Damian Pluta

wychowanie fizyczne

rewalidacja

edukacja pożarnicza

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Robert Przybylak

wychowanie fizyczne

edukacja pożarnicza

mgr Sylwia Ratajczak

język niemiecki

mgr Cezary Richter

historia i społeczeństwo

historia

wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Rozwalka

język niemiecki

mgr Ewa Rzetelska

technologia fryzjerska

pracownia projektowania fryzur i wizualizacji

bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Jacek Sacha

dokumentacja techniczna

dokumentacja budowy i eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

instalacje sanitarne

materiałoznawstwo sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

sieci gazowe

technologia sieci i instalacji sanitarnych

mgr Magdalena Samol

pedagog szkolny

podstawy pedagogiki i psychologii

rewalidacja

mgr Anna Sawarzyńska

język polski

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

zajęcia logopedyczne

mgr inż. Elżbieta Skrzypczak

technologie wyrobów stolarskich

rysunek zawodowy w stolarstwie

bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Aleksandra Snela

obsługa klienta

zarządzanie salonem fryzjerskim

działalność gospodarcza

język niemiecki

mgr Anna Sobecka

podstawy przedsiębiorczości

towar jako przedmiot handlu

przedsiębiorca w handlu

mgr Agnieszka Stachowiak

pedagog szkolny

elementy pedagogiki i psychologii

mgr Elżbieta Stanek

język polski

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

mgr Krystyna Stankowiak

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

działalność gospodarcza w przemyśle spożywczym

mgr Marek Stankowiak

maszyny i urządzenia elektryczne

instalacje elektryczne

rysunek techniczny

mgr Marlena Stawecka-Bączyk

język niemiecki

mgr Kamila Szymańska

język niemiecki

mgr Anna Śróda

zajęcia artystyczne

 

 

mgr Anna Taciak

dokumentacja techniczna

instalacje sanitarne

rysunek techniczny

sieci ciepłownicze

sieci komunalne

mgr Dariusz Toczek

technologia ogólna

podstawy konstrukcji maszyn

techniki napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

mgr Walasik Paweł

rysunek geodezyjny

terenowe ćwiczenia geodezyjne

mgr Michał Wawrzyniak

matematyka

informatyka

mgr Paweł Wawrzyniak

konstrukcja pojazdów samochodowych

budowa pojazdów samochodowych

budowa i naprawa pojazdów samochodowych

mgr Stanisław Wilgosiewicz

fizyka

mgr Bartosz Wlekliński

elektrotechnika i elektronika

podstawy sterowania i regulacji maszyn

mgr Hanna Wojtkowiak

matematyka

 zajęcia wyrównawcze z matematyki

kompetencje społeczne

działalność gospodarcza w branży mechanicznej

działalność gospodarcza w fotografii

działalność gospodarcza w branży elektrycznej

działalność gospodarcza w gastronomii

działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym

działalność gospodarcza w budownictwie

mgr Sebastian Wojtkowiak

elementy wojskowości i obrony narodowej

geodezja

terenowe ćwiczenia geodezyjne

mgr Aneta Woźna - Kopka

wychowanie fizyczne

biblioteka

mgr Barbara Wójcik

język angielski

mgr Jadwiga Zamiara

matematyka

mgr Edyta Zarembska - Marciniak

język polski

mgr inż. Marta Ziółkowska

sieci komunalne

dokumentacja techniczna

instalacje sanitarne

sieci ciepłownicze i gazowe

organizowanie robót sanitarnych

mgr Andrzej Zygmanowski

procesy fotograficzne

urządzenia fototechniczne

rysunek i kompozycja

teorie obrazu fotograficznego

urządzenia i sprzęt w fotografii

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2495

Utworzono dnia: 14.10.2014

Dokument wprowadził:
Edyta Maciuk

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

11.09.2019, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Nauczyciele

22.09.2017, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Nauczyciele

14.10.2016, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Nauczyciele

14.10.2016, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Nauczyciele

14.10.2016, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Nauczyciele

14.10.2016, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Nauczyciele

14.10.2016, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Nauczyciele

31.08.2016, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Nauczyciele

22.09.2015, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Nauczyciele

22.09.2015, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Pracownicy

22.09.2015, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Pracownicy

22.09.2015, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Pracownicy

22.09.2015, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Pracownicy

22.09.2015, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Pracownicy

18.09.2015, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Pracownicy

30.10.2014, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Pracownicy

30.10.2014, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Pracownicy

30.10.2014, Edyta Maciuk:

Dodanie załącznika Administracja i obsługa

30.10.2014, Edyta Maciuk:

Dodanie załącznika Kadra pedagogiczna

30.10.2014, Edyta Maciuk:

Dodanie załącznika Kadra pedagogiczna

30.10.2014, Edyta Maciuk:

Dodanie załącznika Administracja i obsługa

30.10.2014, Edyta Maciuk:

Edycja zakładki Pracownicy

30.10.2014, Edyta Maciuk:

Dodanie załącznika Administracja i obsługa

30.10.2014, Edyta Maciuk:

Dodanie załącznika Kadra pedagogiczna